Tin tức

Quảng cáo tại điểm bán bằng POSM

Quảng cáo tại điểm bán bằng POSM

Tại siêu thị, chợ, trường học, trung tâm thương mại,... nhiều doanh nghiệp thường tận dụng POSM để kích hoạt mua hàng....

(23.10.2017)

Lắng nghe giai điệu "Cỏ Hồng" và slide picture tuyệt đẹp...
Album

Album (15.09.2017)

Ngày 13/2/2017, hơn 300 khán giả tại sân khấu IDECAF đã lặng...

Đối tác - Khách hàng

http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/smeta-04-pillar.html
http://truyenthongmatdo.com/san-pham.html