Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca

Đêm nhạc "Sắc Màu Tình Ca" một sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp bởi công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Mắt Đỏ, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng như: Ca sĩ Quang Dũng, Ca sĩ Phạm Thu Hà, Ca sĩ Hồ Trung Dũng, Ca sĩ Nguyên Nhung, Ca sĩ Phạm Anh Khoa & Band. Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, Số 22 Phan Đình Giót, Tp. PLeiku, Gia Lai.

Ekip của REDEYES MEDIA chuẩn bị sân khấu phục vụ Đêm nhạc Sắc Màu Tình Ca. Một đêm duy nhất vào ngày 15/11/2014  tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, Số 22 Phan Đình Giót, Tp. PLeiku, Gia Lai 

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 01

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 02

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 03

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 04

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 05

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 06

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 07

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 08

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 09

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 10

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 11

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 12

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 13

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 14

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 15

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 16

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 17

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 18

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 19

 

Giám đốc sản xuất chương trình Đêm Nhạc Sắc Màu Tình Ca cùng ekip đón Ca sĩ Quang Dũng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Nguyên Nhung tại sân bay Gia Lai. 

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 20

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 21

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 22

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 23

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 24

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 25

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 26

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 27

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 28

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 29

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 30

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 31

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 32

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 33

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 34

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 35

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 36

 

 

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 37

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 38

 

Một số hình ảnh buổi biểu diễn chương trình "Sắc Màu Tình Ca"  được tổ chức chuyên nghiệp bởi Công Ty TNHH TM DV QC Mắt Đỏ

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 39

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 40

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 41

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 42

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 43

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 44

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 45

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 46

 

 Khán giả Gia Lai giao lưu và chụp hình lưu niệm với Ca sĩ và ekip của Redeyes Media 

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 47

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 48

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 49

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 50

 

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 51

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 52

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 53

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 54

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 55

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 56

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 57

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 58

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 59

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 60

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 61

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 62

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 63

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 64

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 65

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 66

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 67

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 68

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 69

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 78

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 79

Tổ Chức sự kiện chuyên nghiệp Đêm Nhạc Sắc Màu Tình ca 80