Tổ chức sự kiện 'Giao Lưu Doanh Nhân Doanh Nghiệp 2015'

Giao Lưu Doanh Nhân Doanh Nghiệp 2015 là chương trình được công ty TNHH TM QC Mắt Đỏ hỗ trợ, tổ chức sự kiện với mục đích làm cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước.