Tổ chức sự kiện "Tự Hào Hàng Việt" cho hệ thống siêu thị Co.opmart

Công ty Mắt Đỏ chuyên tổ chức chương trình, sự kiện cho chuỗi hệ thống co.opmart, điển hình như sự kiện "Tự Hào Hàng Việt" được diễn ra hàng năm