Chương Tình Trân Trọng Cảm ơn Khách Hàng

Trân Trọng Cảm ơn Khách Hàng là chương trình diễn ra hàng năm của hệ thống Co.opmart nhằm gởi thông điệp cảm ơn đến quý khách hàng của mình, kèm theo đó là nhiều chương trình khuyến mãi mua hàng với mức ưu đãi hấp dẫn. Mắt Đỏ là đối tác thi công chính cho hệ thống Co.opmart trên toàn quốc.